Sarja juhend

UusMaa Rullituur on Põhja-Euroopa suurim erinevatest distantsivalikutest kokku pandud kiir-rulluisutamise sarivõistlus, millel osalemine on jõukohane erineva vanuse ja oskusega harrastajatele. Eesmärgiks on rulluisutamise, kui meeldiva suveharrastuse propageerimine  laste, harrastajate ja sportlaste seas. Pakkuda vaheldusrikkaid võimalusi rullimiseks erinevates Eestimaa paikades.

1. UusMaa Rullituuri korraldaja on MTÜ Rulliklubi, koostöös Eesti Rulluisuliidu, OÜ TopSport, sponsorite ja toetajatega, toetudes FIRS ja WIC rahvusvahelistele reeglistikele ja praktikatele võistluste korraldusel.


2. UusMaa Rullituur 2019 ETAPID:

1. 9. juuni - Tallinna Ülemiste Rulluisumaraton

2.  14. juuli - Pärnu Rulluisumaraton

3.  10. august - Tallinna Viimsi Rulluisumaraton


3. PROGRAMM etappidel:

9:30 Võistluskeskus avatud, numbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine

11:00 PISIRULL

11:20 Lastesõit

12:00 Rulluisumaratoni ühisstart

12:01 Rulluisumaratoni NAISTE start

14:30 Poolmaratoni start

14:31 Rahvarulli start

15:30 Autasustamine ja loosiauhindade jagamine

 

Programmi distantside kellaajad võivad muutuda vastavalt etapi raja eripärasustele.

Täpne etapi programm kellaaegadega kajastatakse etapi juhendis.

 

PISIRULL ootab osalema kuni 8 a rulluisupõnne. Siin pole oluline võit, vaid osavõtt ja kõik pisirullijad saavad medali, karastusjoogi, jäätise ja palju muud toredat.

Lastesõit on kuni 12 a laste võistlus, kus kiiremad saavad poodiumile ja kõik tublid lõpetajad osalejamedali, toidukoti ja osa loosiauhindadest.

RAHVARULLI distants on mõeldud kõigile vähese treenituse ja kogemusega rulluisuhuvilistele, kelle eesmärgiks pole võidukihutamine, vaid hea võimalusena, oma sõprade, pereliikmete, või uute rullisõpradega koos, turvalisel rajal rulluisutamise põnevuse avastamine. 


POOLMARATON on võistluseks noorte vanuseklassidele ja heaks prooviks ning parajaks pingutuseks igale tublile harrastajatele. Kui oled piisavalt "fit" siis oledki valmis läbima poolmaratoni tunniajase pingutusena, või oluliselt kiiremini, kui veidigi juurde harjutad!

RULLUISUMARATON on sport, võistlus ja enese proovilepanek. Rulluisumaraton on üks väheim pingutust nõudev kestvusspordiala maratonidistants. Rulluisumaraton on jõukohane kõigile! Rajal aitavad aeglasemate hoogu hoida tempomeistrid, kelle maratoni lõpuajaks on seatud 1:59 ja 2:15! Kui üksi ei jaksa, siis koos on kindlasti kergem!!!

 

 

4. VANUSEGRUPID, DISTANTSID JA AUHINNAKOHAD:

 

 

DISTANTSID

SÜNNIAJAD

AUHINNAKOHAD

PISIRULL

     

P/T8

500 m

2011 ja h.s.

Kõik osalejad

Lastesõit

     

P/T 12

1-3 km

2007 ja h.s.

P/T 1-3 koht

POOLMARATON

     

M/N 14

21 km

2005-2010

M/N 1-3 koht

M/N 19

21 km

2000-2004

M/N 1-3 koht

Põhiklass

21 km

1999 ja v.s.

 

MARATON

     

M/N üldarvestus

42 km

2005 ja v.s.

M/N 1-6koht

M/N 40

42 km

1970-1979

M/N 1-3 koht

M 50

42 km

1960-1969

M 1-3 koht

N 50+

42 km

1969 ja v.s.

N 1-3 koht

M 60+

42 km

1959 ja v.s.

M 1-3 koht

RAHVARULL

10 km

2010 ja v.s.

Loosiauhinnad

 

Distantside täpsed kilomeetrid kajastatakse etapi juhendis ja programmis.

 

5. AUTASUSTAMINE:

PISIRULLI kõik lõpetajad saavad medali ja meelehea toetajatelt

Lastesõidu vanuseklassi esimesed 3 poissi ja tüdrukut saavad medali ja tooteauhinnad toetajatelt

POOLMARATONI vanuseklasside esimesed 3 saavad medali ja tooteauhinnad toetajatelt

MARATONI distantsil autasustatakse vanusegruppide paremaid vastavalt auhinnakohtadele (juhendi punkt nr. 4)

Kõik lõpetajad saavad värskendava joogi ning toidukoti toetajatelt!                                                

Kõikide distantside lõpetajate vahel loositakse tooteauhinnad toetajatelt vahetult peale autasustamist.

 

SARJA KOONDARVESTUSE parimaid autasustatakse sarnaselt etappide auhinnakotadele meenete ja esemeliste auhindadega. Sarja võitjate auhinnad antakse üle sarja pidulikul lõpuõhtul.

MEISTRIMEDAL. Kõik 3 etappi läbinud osalejat autasustatakse UusMaa Rullituuri 2019 MEISTRI medaliga.

 

VÕISTKONDLIKUS ja NAISKONDLIKUS arvestuses premeeritakse sarja koondarvestuse 3 parimat. Etapiti parimate autasustamist ei toimu.

Loosiauhindade jagamisel kvalifitseeruvad võistkonnad ja  naiskonnad, kes on saanud igalt etapilt vähemalt 3 liikme kohapunktid. Loosiauhinnad jagatakse sarja koondarvestuse alusel peale sarja viimast etappi, sarja lõpupeol.

 

6. REGISTREERIMINE ja OSAVÕTUTASUD

 

SARJALE registreerimine

Kuni 12.05.2019

Kuni 13.05-05.06.2019

PISIRULL

tasuta

tasuta

Lastesõit

tasuta

tasuta

RAHVARULL

33

39

POOLMARATON

69

75

RULLUISUMARATON

81

90

 

NB! Sarjale registreerumisel ei rakendu ühtegi lisasoodustust.
 

 

ETAPI registreerimine

II voor

Järelregistreerimine ja võistluspäeval

PISIRULL

tasuta

tasuta

Lastesõit

tasuta

10 €

RAHVARULL

15 €

20 €

POOLMARATON*

30 €

35 €

RULLUISUMARATON*

35 €

40 €

 

 

 

Etapi eelregistreerimise lõppeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 23:59.

Võistluspäeval lõpeb kohapealne registreerimine 30 min. enne vastava distantsi stardiaega.

Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

Etepi ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata.

Osavõtutasu sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, ajavõtukiipi, pakihoidu, võistlejatele püstitatud riietustelki, tulemust protokollides (ainult korrektselt kiivrile paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), joogipunkti rajal, elektroonilist diplomit, vajadusel arstiabi võistluste toimumise ajal.


7. TULEMUSTE ARVESTAMINE SARJA individuaal arvestuses:

Sarja paremusjärjestust peetakse maratoni ja poolmaratoni distantsidel, vastavalt distantsi punktitabelile.

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse etappidel saavutatud kohapunktide liitmise teel vastava distantsi punktitabelile. Sarja koondarvestuse parimate selgitamisel läheb arvesse osaleja 3 etapi kõrgeimad kohapunktid.  Võrdsete punktisummade korral võetakse arvesse võistlejate parim koht etappidel, siis järgmine parim tulemus jne.

 

Punktitabel:
 

Maraton:

1. koht – 1000 punkti

2. koht – 984 punkti

3. koht – 974 punkti

4. koht – 968 punkti

5. koht – 964 punkti

6. koht – 962 punkti

7. koht – 961 punkti

Iga järgnev koht - 1 punkt vähem, kuni alates 468. kohast saavad kõik lõpetajad 500 punkti.

 

MyFitnessi Poolmaraton:

1. koht – 500 punkti

2. koht – 492 punkti

3. koht – 487 punkti

4. koht – 484 punkti

5. koht – 482 punkti

6. koht – 481 punkti

Iga järgnev koht - 1 punkt vähem, kuni alates 387. kohast saavad kõik lõpetajad 100 punkti.


Rahvarull:

Rahvarulli distantsil individuaalset üldarvestust ei peeta. Kõik etapi lõpetajad toovad oma võistkonnale 100 punkti juhul, kui nad osalevad võistkondlikus arvestuses.

 

8. Maratoni NAISTE start, sõit ja punktiarvestus

Maratoni Naiste start on sisse viidud naiste ohutuse ja võistlejate võrdsema võistluse pidamise eesmärgil.

Naised, kes võistlevad etapi ja sarja parema koha eest, ei ole lubatud sõita võistluse ajal rajal meeste ees ega taga. Naiste grupi taga sõitvad mehed segavad võistlejatel naistel grupis positsiooni vahetades grupi lõppu ohutult ja segamatult tagasi reastuda!

Viimatimainitud reegli täitmise eest on vastutavad eelkõige mehed. Erandina on lubatud meestel ja naistel sõita ühes grupis, kui nimetatud naised ei sõida individuaal- ega ka sarja arvestuses auhinnalistele kohtadele ja ühes grupis sõitmine leiab aset alles sõidu teises pooles. Naised, kes soovivad tulla maratonile osalema enda proovilepanemise eesmärgil koos meesterahva või sõbraga, siis nad peavad arvestama, et sõites koos meestega, ei pandaks ohtu naiste võistluse ausat konkurentsi. Meestega koos sõitmine ei tohi mingil moel ohustada teiste naisvõistlejate võistluse ausat konkurentsi. Meeste abiga endale protokollis parema koha saavutanud naiste tulemusi võib võistluste komitee protestide ilmnemisel nihutada protestija kohast tahapoole.

Naised kes soovivad startida Maratoni põhistardis koos meestega, saavad koha Rulluisumaratoni lõpuprotokollis ühises arvestuses meeste põhiklassiga ja ei osale selle etapi naiste maratoni sarja punktiarvestuses.

Maratoni Naiste stardis osalejate paremusjärjestust peetakse eraldi punktiarvestusena maratoni punktitabeli sarnaselt.

 

9. VÕISTKONDLIK ja NAISKONDLIK ARVESTUS

VÕISTKONNA moodustab 3-5 liiget, kes võivad olla eri soost, kuuluda erinevatesse vanuseklassidesse ja kes osalevad kas Rahvarulli, Poolmaratoni või Maratoni distantsil. Võistkonna liikmeid hooaja jooksul muuta pole lubatud, samuti võib iga osaleja kuuluda vaid ühte võistkonda. Võistkonna liikmed võivad hooaja jooksul osaleda erinevatel distantsidel, tuues võistkonnale punkte vastavalt distantside punktiarvestusele. Ühte võistkonda saavad kuuluda etapil erinevatel distantsidel osalevad mehed ja naised.

Punktiarvestus: paremusjärjestuse pidamiseks liidetakse 3 liikme kõrgemad punktid vastavalt lõpuprotokollide punktiarvestusele maratoni, poolmaratoni või rahvarulli punktitabelist.

Kui võistkonda kuulub naisi, kes sõidavad Naiste maratoni arvestuses, siis võistkondliku punktiarvestuse pidamiseks liidetakse maratoni ja naiste maratoni etapi lõpuprotokollid, reastatakse aegade põhjal ja saadakse võistkondliku arvestuse punktide arvestuseks ühine protokoll, mis on võistkondlikku punktiarvestuse aluseks.

Sarja koondarvestuse paremuse aluseks on võistkonna kõikide etappide tulemuste koondpunktid.


NAISKONNA moodustavad 3-5 naist, kes kes osalevad Rahvarulli, Poolmaratoni või Naiste maratoni distantsil. naiskonna liikmeid hooaja jooksul muuta pole lubatud, samuti võib iga osaleja kuuluda vaid ühte naiskonda. Naiskonna liikmed võivad hooaja jooksul osaleda erinevatel distantsidel, tuues võistkonnale punkte vastavalt distantside punktiarvestuse tabelitele. Naised kes kuuluvad naiskonda, ei saa kuuluda samal ajal mõne muu Võistkonna koossesisu.

Punktiarvestust peetakse sarnaselt Võistkonna punktiarvestusele.

Naiskonda ei saa kuuluda naised, kes osalevad maratoni distantsil üldarvestuses. Üldarvestuses startivad naised saavad kuuluda vaid võistkonna koosseisu.

 

10. VÕISTKONNA REGISTREERIMINE on tasuta ning võistkondi saab registreerida kogu hooaja vältel.

Võistkonna liikmed  peavad tegema individuaalse registreerimise kas kogu sarjale või soovitud etapile.

Selleks, et võistkondlikus arvestuses osaleda, tuleb võistkond eraldi registreerida. Võistkonna registreerimine toimub samamoodi www.rullituur.ee koduleheküljel "Registreerumine" alajoatuse alt.

Igal võiskonnal peab olema teistest võistkondadest eristuv nimi. Ka sama klubi võistkonna nimed peavad olema eristatavad. Võistkonna või naiskonna liikmed ei pea kuuluma ühegi klubi koosseisu – võistkonna võib moodustada ka ettevõtte kollektiiv või mõni muul moel moodustunud sõpruskond.

Registreeritud võistkonna koosseisus hooaja vältel muudatusi ja vahetusi teha ei saa. Hiljem registreeritud võistkondade liikmete eelnevate etappide punkte ei arvestata ja punkte hakatakse arvestama võistkonna registreerimise hetkest alates.*


11. VÕISTLUSTRADA

on üldjuhul liikluseks suletud ja turvatud autotee minimaalselt ühe sõidusuuna laiune osa. Pöörded, ristmikud ja ülekäigukohad on rajal tähistatud ja turvatud. Ohtlikke laskumisi radadel ei ole. Rajad on kohaldatud turvalisteks ja jõukohasteks ka algajatele harrastajatele.

 

12. OSALEJATE NUMBRID, KIIBID JA PAIGUTAMINE STARDIGRUPPIDESSE

Võistlejaid stardigruppidesse ei paigutata. Esimesse stardkoridori kutsutakse nimeliselt sarja ja etappide pingerea järgselt esimesed 15 võistlejat, ning etapiti lisanduvad eliitvõistlejad välisriikidest.

 

Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaiga sekretariaadis alates kell 9.30 kuni võistluste alguseni.

13. TULEMUSED

lõpuprotokolli saab osaleja, kui kogu võistluse vältel kannab kiivrile kinnitatud ajavõtukiipe ja stardinumbrit vastavalt etapi juhendis määratud kohale jala reiel.

Tulemused avaldatakse elektrooniliselt sarja interneti kodulehel www.rullituur.ee ja www.sportos.eu portaalis.

Peale võistluse lõppu avaldatakse esialgsed tulemused. Parandusi viiakse sisse 5 päeva jooksul peale etapi lõppu ja ei muudeta enne kinnitamist. Lõpuprotokollid kinnitatakse võistlusnädala järgsel reedel. Hilisemaid proteste protokolli kohta, peale protokollide kinnitamist, ümber ei vaadata.

 

14. OHUTUS JA VASTUTUS

Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
Iga osavõtja kinnitab osalustasu maksmisega, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol. Kõik alla 18-aastased osavõtjad osalevad võistlusel lapsevanema, hooldaja või treeneri vastutusel.
Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit (sh. lastesõidud). Kiivri puudumisel osalejat starti ei lubata. Ilma kiivrita sõitja diskvalifitseeritakse. Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud.

Lastesõite vihmase ilma või märja teekatte puhul ohutuse ja meeleolu huvides ei toimu. Sõidu toimumine otsustatakse kohapeal hiljemalt 10min. enne stardi algust ja kommunikeeritakse päevajuhi poolt.

Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju võistluspiirkonnas, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest ning täitma käesoleva juhendi nõudeid.

Meditsiinilist abi osutavad vajadusel võistluskeskuses tähistatud meditsiinitelgis kvalifitseeritud meditsiinitöötajad.

 

15. PROTESTID

võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati võistluspäeva jooksul. Protesti tasu on 35 eur´i, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste komitee, kuhu kuuluvad: Võistluse korralduskomitee esimees, peakohtunik ja ERUL kiirrulluisu alakomitee kohtunike kogu liikmed ( Rulluisuliidu liikmesklubi võistlusel mitteosalev esindaja ).

16. KAOTATUD-LEITUD ASJAD

saab võistluspäeval kätte finišis sekretariaadist.  Hilisematest tähelepanekutest palun teavitada korraldajat e-maili teel.

 

17. JUHENDIS KÄSITLEMATA KÜSIMUSED

lahendab korralduskomitee ja/või peakohtunik. Otsused avalikustab peakohtunik esimesel võimalusel võistluspaigas või kodulehel www.rullituur.ee

 

Lisainfo:

Korralduskomitee esimees

Jaanus Ritson

jaanus@topsport.ee

tel. 555 12 999

 

Sarja nimisponsor: